Belangrijke informatie

Belangrijke informatie

Kamer van Koophandel: 62081039

BTW-nummer: 8546.37.011.B.01

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Ons polisuittreksel kan hier gedownload worden.

Beroepsorganisatie
De advocaten van Stam Advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten;

Klachten
Indien u klachten heeft over een declaratie, een specificatie van verrichte werkzaamheden, kwaliteit van verleende diensten, een optreden van een medewerker van Stam Advocaten en/of anderszins over een onderwerp ons kantoor betreffende, kunt u zich te allen tijde wenden tot de directie.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen per post, fax of e-mail ter attentie van
mr. J.E. Stam
Postadres:
Stam Advocaten, Postbus 5538 , 1410 EA Naarden

Faxnummer: +31 88 00 484 01
E-mail: info@stam-advocaten.nl

Direct na ontvangst van de klacht zult u een bevestiging ontvangen waarin tevens zal worden aangegeven op welke wijze met uw klacht wordt omgegaan.

De klachtenprocedure van Stam Advocaten kunt u downloaden door te klikken op deze link:  Kantoorklachtenregeling Stam Advocaten. Stam Advocaten is aangesloten bij de Geschillencomissie Advocatuur.

Onze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden door te klikken op deze link: Algemene voorwaarden Stam Advocaten juli 2021.